FONET Systemy Teleinformatyczne

ul. Jankowicka 2
44 – 200 Rybnik

biuro@fonet.com.pl

fax: (32) 42 29 908

tel: (32) 42 47 054