error

W każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie najważniejszym aspektem jest zachowanie ciągłości procesów biznesowych. Pracownicy muszą mieć możliwość swobodnej komunikacji ze współpracownikami, klientami oraz kontrahentami. Czasem proces ten jest zaburzony ze względu na występującą usterkę. Może ona pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie paraliżując pracę całego zespołu.

Prawidłowe działanie sieci telekomunikacyjnej w przedsiębiorstwie minimalizuje ryzyko przestojów. Nikt nie chce ponosić strat finansowych z powodu niedziałających systemów teleinformatycznych. Ważna rozmowa z klientem została odwołana, ponieważ sprzęt telefoniczny w Twojej firmie przestał działać? Żaden pracodawca nie chciałby do tego dopuścić.

Jako Specjaliści Fonet wyznajemy zasadę, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Naszym nowym i dotychczasowym klientom zalecamy wykonanie audytu sieci i central telekomunikacyjnych jeszcze zanim te, przestaną działać. Faktem jest, że nie da się uchronić przed wszystkimi niespodziewanymi awariami, jednak w większości przypadków można do nich nie dopuścić wdrażając odpowiednie rozwiązania. O czym konkretnie mowa? Przedstawimy w poniższym artykule.

Porada specjalisty w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych

Wszystkie awarie, niezależnie od ich typu, mają jedną cechę wspólną – występują nagle. Nikt nie lubi, kiedy system pracy zostaje zaburzony przez „przypadki losowe”. Sieć telekomunikacyjna w firmie, często pełni rolę sprzedażową. Działy call center, nie mogą realizować wyznaczonych celów, możliwość kontaktu  między mobilnymi pracownikami w firmie spedycyjnej lub produkcyjnej jest krytyczna. Każde zaburzenie procesu w firmie prowadzi do strat finansowych.

W dzisiejszym środowisku przemysłowym obserwuje się dwa podejścia do technicznej realizacji centrali telefonicznej :

1. Dzierżawa infrastruktury i usługi od operatora – tzw. wirtualna centrala telefoniczna

2. Własny serwer telekomunikacyjny i własne urządzenia końcowe uzupełnione łączem dooperatora

Każde z nich ma oczywiście swoje zalety i wady, spójrzmy na nie i postarajmy się wyważyć za i przeciw.

Schemat sieci telekomunikacyjnej PSTN

Pierwsze rozwiązanie to niewątpliwie niskie koszty wejścia – uruchomienia rozwiązania. Zaletą będzie w wielu przypadkach krótki czas wdrożenia (min 1 dzień) rozwiązania – patrząc od strony konfiguracji usługi. Najczęściej operator instaluje telefony VoIP w naszej sieci. Musimy jedynie zapewnić wystarczające zasoby na przełącznikach, wydzielić podsieć głosową i ustawić priorytety ruchu. W tym rozwiązaniu mówimy raczej tylko o technologi VoIP. Te ostatnie czynności są z reguły pomijane przez wdrożeniowców, jako trudne do wykonania. Jeśli jednak operator się nie nie sprawdza, jest awaryjny lub wdrożenie zostało źle przygotowane – klient nie ma nic swojego. Musi zacząć budowę od nowa, odstąpić od umowy, może to skutkować koniecznością zmiany znanych już  publicznych numerów telefonicznych. Jednak najistotniejszy mankament to awaria łącza operatorskiego lub głównego światłowodu. Wtedy występuje brak komunikacji nawet między telefonami wewnątrz firmy – nikt z nikim się nie porozumie, bo logika infrastruktury telefonicznej, znajduje się w serwerowni operatora. Koszty z reguły są skalkulowane jako opłata instalacyjna i miesięczne raty abonamentowe, w których klient płaci za infrastrukturę przez czas trwania umowy. Jest to najbardziej „lubiane” rozwiązanie stosowane przez operatorów telekomunikacyjnych.

Patrząc na rozwiązanie nr 2:

Jeśli klient decyduje się na zakup własnego urządzenia, wtedy ma możliwość  wyboru technologii realizacji – uruchamia urządzenia w technologii hybrydowej (część telefonów analogowych, część VoIP – znaczące różnice w cenie), może swobodnie zmieniać operatora. Wydaje się, że ma większą swobodę i możliwość manewru w sytuacjach awaryjnych w stosunku do rozwiązania nr 1. Nie bez znaczenia są sytuacje specyficzne jak np. możliwość podłączenia bramofonu lub videodomofonu. Wielokrotnie na obszarze firm produkcyjnych uruchamia się telefonię bezprzewodową DECT (działa w oparciu o rozproszone radiobazy). Podobnie często na halach produkcyjnych stosuje się sygnalizatory optyczno-akustycznego – żeby obsługa zauważyła dzwoniący telefon w warunkach dużego hałasu. W przypadku central wirtualnych wiele z tych rozwiązań jest niemoż­liwe do technicznej implementacji lub bardzo drogie. Koszty całości wydają się bardziej optymalne – klient płaci za wdrożenie i sprzęt. Inwestor nie ponosi miesięcznych opłat, nie jest uzależniony od operatora, którego może zmieniać. Najczęściej obsługą i bieżącą konfiguracją zajmuje się obsługa informatyczna klienta. Moim zdaniem zakup własnej infrastruktury dla firmy produkcyjnej np. w perspektywie 3 lat jest ciągle korzystniejszy niż zakup wirtualnej centrali i bardziej przewidywalny cenowo.

Jako specjalista firmy Fonet mogę powiedzieć, że dobrze przygotowane wdrożenie bierze pod uwagę aspekt cenowy, techniczny – w postaci doboru optymalnego sprzętu, jak również analizę jakości późniejszego funkcjonowania całości rozwiązania telekomunikacyjnego – mówiąc wprost chodzi o interes klienta a nie operatora, na co zawsze zwracam uwagę.

Modernizacja central i sieci telekomunikacyjnych

Szybka i stabilna wymiana informacji jest niezwykle ważna. Kiedy jednak zostaje zaburzona, klienci chcą jak najszybciej przywrócić ją do stanu użyteczności. W niektórych przypadkach, awarie są małe i można je szybko i skutecznie naprawić bez dużych nakładów finansowych.

Niestety, bywa również tak, że infrastruktury nie da się naprawić. Czynników takiego stanu rzeczy może być wiele. Od przestarzałego sprzętu, złego wdrożenia, po problemy związane z oprogramowaniem. Z naszego doświadczenia wiemy, że niejednokrotnie urządzenia telekomunikacyjne zostały wyprodukowane kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt (!) lat temu. Nikogo nie powinno więc dziwić to, że w pewnym momencie ich żywotność się kończy i konieczna jest całkowita modernizacja.

Wybór nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych

Jako Specjaliści Fonet prowadzimy doradztwo w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych i transmisji danych. Dla naszych klientów negocjujemy warunki usług z operatorami telekom, projektujemy i wdrażamy optymalne systemy telekomunikacyjne na potrzeby produkcji, biur, dużych zakładów pracy. Staramy się wykorzystywać istniejącą infrastrukturę kablową, niejednokrotnie uzupełniając bramkami lub telefonami VoIP. Stosujemy sprawdzone urządzenia producentów  Slican, Alcatel, Yealink, Grandstream. Implementując rozwiązanie w strukturze informatycznej klienta przeprowadzamy audyt działania sieci – routera, przełączników. Niejednokrotnie wdrożenie kończy się modernizacją pozostałej części infrastruktury wymiany danych, gdyż nikt w obsłudze klienta sobie nie zdawał sprawy z podatności na ataki i złe praktyki np. wystawiania serwerów na świat bez jakichkolwiek zabezpieczeń.

Służymy więc kompleksowo radą w sprawach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, wyboru operatora telekomunikacyjnego, do którego można zestawić łącze telefoniczne – co później będzie miało ogromny wpływ na jakość połączeń głosowych. Bierzemy pod uwagę realizację łączy backupowych lub równoważenie obciążenia na łączach. Mamy sprawdzone rozwiązania, które sprawnie implementujemy w sieciach wymagających modernizacji.