Już w październiku 2023 roku ruszył program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele szkół publicznych otrzymają bony o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. To świetna wiadomość dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą korzystać z nowoczesnych technologii w swojej pracy.

Szczegóły projektu laptop dla nauczyciela

W październiku 2023 r. rusza program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów – będą mogli kupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. W ramach programu nauczyciele szkół publicznych mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.


Kto może skorzystać z zakupu laptopa?

Bon na zakup laptopa przysługuje:

  • wychowawcom i nauczycielom, którzy nauczają wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych
  • wychowawcom i nauczycielom, którzy nauczają wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych
  • wychowawcom i nauczycielom, którzy nauczają wszystkich przedmiotów w klasach odpowiadających klasom IV–VIII w publicznych szkołach artystycznych i w niepublicznych szkołach artystycznych, które mają uprawnienia publicznej szkoły artystycznej
  • innym pracownikom pedagogicznym w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w publicznych szkołach artystycznych, w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, którzy prowadzą zajęcia z klasami IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub z klasami odpowiadającymi klasom IV–VIII w publicznych szkołach artystycznych i w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej

Należy jednak pamiętać, że bon nie przysługuje nauczycielom spełniającym pewne kryteria, takie jak nieaktywność zawodowa, urlopy czy zawieszenie w pełnieniu obowiązków. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie programu [1].


Gdzie można kupić laptopa w ramach projektu laptop dla nauczyciela?

Jeśli jesteś nauczycielem i rozważasz skorzystanie z projektu “Laptop dla Nauczyciela”, ważne jest, aby wiedzieć, gdzie można zakupić laptopa przy wykorzystaniu bonu. Sprawdzonym i wiarygodnym miejscem do zakupu laptopa w ramach tego programu jest sklep internetowy poleasingowe.net. Znajdziesz tam dopasowane modele laptopów, które spełniają wymagane standardy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Odwiedź sklep internetowy Poleasingowe.net już teraz, by znaleźć odpowiedni laptop dla siebie w ramach programu “Laptop dla Nauczyciela”!

Źródło:

[1] Laptop dla nauczyciela – gov.pl